16512

سفارش شما در انتظار پرداخت است. برای جلوگیری از لغو سفارش، لطفا پرداخت را انجام دهید.

بازگشت

سفارش {{ vm.order.uniqueId }} ثبت شده در تاریخ {{ vm.order.date }}

تحویل گیرنده: {{ vm.order.firstName }} {{ vm.order.lastName }}

شماره تماس تحویل گیرنده: {{ vm.enTofaNum(vm.order.mobile) }}

آدرس تحویل گیرنده: {{vm.order.stateName}}, {{vm.order.cityName}}, {{vm.order.address}}

تعداد اقلام:{{ vm.enTofa(onum) }} عدد

مبلغ قابل پرداخت: {{ vm.enTofa(vm.order.finalPrice) }} تومان

مبلغ کل: {{ vm.enTofa(vm.order.totalPrice) }} تومان

سفارش شما با موفقیت در سیستم ثبت شد و هم اکنون در انتظار پرداخت است.

  • درگاه {{payment.name}}
{{ order.payed ? 'پرداخت شده' : 'در انتظار پرداخت' }}
order-step-1 در صف بررسی

order-step-2 تایید سفارش

order-step-3 آماده سازی سفارش

order-step-4 خروج از مرکز پردازش

order-step-5 تحویل مرسوله به مشتری
کد مرسوله: {{ vm.order.uniqueId }}
زمان تحویل: جمعه 12 بهمن 1397 بازه 9 - 22
نحوه ارسال سفارش: {{ vm.order.shippingMethodName }}
هزینه ارسال : {{ vm.enTofa(vm.order.shippingCost) }} تومان
مبلغ این سفارش: {{ vm.enTofa(vm.order.finalPrice) }} تومان
نام محصول
تعداد
قیمت واحد
قیمت کل
1
{{ orderItem.name }}
{{ vm.enTofaNum(orderItem.quantity) }}
{{ vm.enTofa(orderItem.price) }} تومان
{{ vm.enTofa(orderItem.totalPrice) }} تومان